Ak máte záujem požičať niekomu peniaze, nezabudnite na správne zmluvné nastavenie tohto úkonu. Na mieste je uzavretie zmluvy o pôžičke. Zmluva o pôžičke je upravená v ustanovení § 657 a §