Návrh zákona o odpadoch z dielne Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky schválila vláda Slovenskej republiky a putuje na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky. Aktuálne platný zákon o odpadoch prešiel