Máte povinnosť v zmysle zákona 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice,  elektronickú registračnú pokladnicu (ďalej len „ERP“) používať? Kúpili ste ERP, pričom všetky údaje Vám boli nadefinované predajcom