Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pripravilo návrh novely zákona č. 314/2001 Z. z.  o ochrane pred požiarmi, ktorá je predložená do medzirezortného pripomienkového konania. Novelou sa navrhuje upraviť a doplniť práva