Súdna rada Slovenskej republiky na 23. zasadnutí, ktoré sa konalo 1. decembra 2014 zvolila za kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva Mgr. Zuzanu Dlugošovú a JUDr.