Nová legislatívna úprava dáva daňovým subjektom po 1. januári 2015 možnosť vybaviť si pridelenie daňového kódu pokladnice (DKP) pre elektronickú registračnú pokladnicu na ktoromkoľvek, nielen na miestne príslušnom