Nový Autorský zákon je bližšie k realite. Návrh nového Autorského zákona je momentálne v štádiu medzirezortného pripomienkového konania, ktorého stanovený termín ukončenia je do 16.1.2015. Ministerstvo kultúry Slovenskej