Súdna rada SR zvolila kandidátov na sudcov ESĽP

Súdna rada Slovenskej republiky na 23. zasadnutí, ktoré sa konalo 1. decembra 2014 zvolila za kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva Mgr. Zuzanu Dlugošovú a JUDr. Ladislava Duditša.

Tretieho kandidáta na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva bude Súdna rada Slovenskej republiky voliť v nových voľbách, ktoré predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky vyhlásila na 26. januára 2015, pričom návrhy kandidátov je potrebné predložiť do 2. januára 2015.

Mandát zvoleného sudcu trvá 9 rokov a je neobnoviteľný. Ukončenie mandátu nastane aj pred uplynutím 9 ročného funkčného obdobia po dosiahnutí veku 70 rokov.

Zdroj: Súdna rada Slovenskej republiky

Ilustračné foto: Salvatore Vuono, FreeDigitalPhotos.net

Komentáre