Opravené auto po havárii má vyššiu hodnotu ako pred ňou?

Tak ako mnoho vodičov ste si už možno aj Vy prešli tým, kedy ste sa stali nevinne účastníkom dopravnej nehody a Vaše vozidlo bolo poškodené. V dobrej viere, keďže vinník má uzavreté povinné zmluvné poistenie (PZP), alebo máte uzavreté havarijné poistenie, dáte si auto opraviť do autoservisu a tešíte sa, kedy už konečne môžete znova jazdiť.

ZHODNOTENIE VOZIDLA VYKONANOU OPRAVOU?

Zavolajú Vám zo servisu, že Vaše vozidlo je opravené a Vy uhradíte servisu faktúru za opravu vozidla. A teraz príde pre Vás nepríjemné prekvapenie, kedy zistíte, že poisťovňa vinníka alebo Vaša poisťovňa, kde máte vozilo havarijne poistené, Vám nepreplatí celú sumu, ktorú ste za opravu vozidla v servise uhradili, ale len časť.

Poisťovňa takto používa argumentáciu konštatujúc, že opravou vozidla sa Vám vozilo ,,zhodnotilo“, čím sa de facto zvýšila jeho hodnota na trhu, nakoľko boli používané diely Vášho vozidla nahradené úplne novými dielmi. Technická hodnota Vášho auta sa preto podľa poisťovne zvýšila, auto sa opravou vozidla zhodnotilo. Podľa poisťovne, ak dostanete namiesto starých použitých dielov na vozidle úplné nové nepoužité diely, nastáva zhodnotenie vozidla, a teda máte hodnotnejšie auto ako pred opravou. Preto Vám v liste poisťovňa píše, že Vám kráti vyplácanú náhradu škody o sumu amortizácie – to znamená, že poisťovňa z hodnoty nových dielov odčítala sumu opotrebenia dielov, aby sa hodnota týchto nových dielov dostala na cenovú hodnotu dielov, ktoré boli na vozidle pred nehodou.

OPRAVA BOLA VYKONANÁ ÚČELNE

Samozrejme, každý vie, že v prípade poškodenia vozidla, aj keď sú diely nahradené úplne novými dielmi, hodnota Vášho opraveného vozidla je, práve naopak, na trhu nižšia ako bola pred nehodou. Nikto predsa nezaplatí za opravené havarované motorové vozidlo vyššiu sumu ako za také isté vozidlo, ktoré havarované nebolo.

Bolo úplne nelogické, aby človek, ktorý nehodu vôbec nezaviní (pravidelne hradí aj poistné za havarijné poistenie), je len v zlom čase na zlom mieste, mal doplácať na opravu svojho vozidla z vlastného vrecka. Žiaľ, súdy takúto argumentáciu poisťovní akceptovali.

Nebyť Ústavného súdu Českej republiky, možno by to takto bolo dodnes.  Podľa zásadného právneho názoru Ústavného súdu Českej republiky musí rozsah náhrady škody, ktorú zaplatíte na opravu Vášho vozidla,  zohľadňovať výšku všetkých prostriedkov, ktoré ste boli nútení vynaložiť k oprave Vášho motorového vozidla na stav pred jeho poškodením.

Významným je v tomto smere Nález Ústavného súdu Českej republiky, sp. zn. III. ÚS 2221/07, zo dňa 19.3.2008, na ktorý sa v rozhodovacej praxi odvolávajú aj slovenské súdy, a podľa ktorého: Pokud obnovení původního majetkového stavu není možné jinak než za použití nových náhradních dílů, oprava byla provedena účelně a směřovala jen k odstranění následků škodné události, nelze přenášet povinnost k úhradě nákladů na uvedení věci do původního stavu na poškozeného a neodůvodněně jej znevýhodňovat oproti škůdci. Je třeba přihlédnout i k tomu, že v případě havarovaného vozidla, byť opraveného novými díly, je jeho skutečná hodnota vždy nižší než původní hodnota použitého vozidla. V neposlední řadě je třeba vzít v úvahu i to, že poškozenému ono diskutabilní tzv. „zhodnocení“ vozidla v podstatě bylo protiprávním jednáním vnuceno.“

Treba dodať, že poisťovne napriek tomu, že súdy už, v súlade s citovaným nálezom Ústavného súdu ČR, priznávajú právo na náhradu celej sumy opravy, poisťovne naďalej poistné plnenie krátia s vyššie popísanou argumentáciou. Ak sa Vám to náhodou stane, nemusíte hneď hádzať ,,flintu do žita“, možno máte šancu na úspech na súde.

 

Ilustračné foto: stockimages at FreeDigitalPhotos.net

Komentáre