Otázka možnosti vstupu policajta do bytu je citlivou témou. Prípady, kedy je policajt oprávnený vstúpiť do bytu sú zákonom presne zadefinované a akékoľvek vstup do bytu mimo rámca