Vrátenie nadmerného odpočtu býva zdĺhavým procesom v prípade, ak začne daňová kontrola. V takom prípade Daňový poriadok predlžuje dobu na vrátenie nadmerného odpočtu, a to na dobu 10 dní od skončenia