Kabinet má rokovať o opatreniach na zlepšenie podnikateľského prostredia

Ministri by mali posúdiť aj návrh novely zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, ktorým chce rezort dopravy liberalizovať trh prevádzkovateľov staníc technickej kontroly a pracovísk emisnej kontroly.

Vláda by sa mala v stredu zaoberať návrhom opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia. Opatrenia sa týkajú zamestnávania, verejnej správy, konkurencieschopnosti, daní a podpory podnikania. Ide napríklad o predĺženie lehoty na odhlásenie zamestnanca zo Sociálnej poisťovne z jedného dňa na osem dní, lehoty na splnenie povinnosti zamestnávateľa predložiť Sociálnej poisťovni evidenčný list dôchodkového poistenia z troch na osem dní od skončenia pracovného pomeru, zníženie administratívnej záťaže v stavebníctve a zefektívnenie procesu získavania stavebného povolenia, či o prehodnotenie frekvencie predkladania prehľadu o preddavkoch na daň z príjmu fyzických osôb a právnických osôb.

Ministri by sa mali vyjadriť aj k návrhu novely zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. Rezort dopravy chce liberalizovať trh prevádzkovateľov staníc technickej kontroly a pracovísk emisnej kontroly a zároveň znížiť výšku ukladaných pokút za nepodrobenie vozidla technickej kontrole a emisnej kontrole v ustanovených lehotách. Ministerstvo dopravy by tak už nemalo vyhláškou určovať počet jednotlivých staníc technickej kontroly a pracovísk emisnej kontroly pre každý okres.

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker má na rokovanie vlády predložiť návrh novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR. Novelou zákona sa má upraviť proces hodnotenia žiadostí o dotáciu v prípadoch, kedy žiadatelia sú vo vzťahu k členovi Vedeckej rady. Má sa tým zamedziť konfliktu záujmov členov Vedeckej rady vo vzťahu k žiadateľovi, aby sa zachovala nestrannosť pri hodnotení žiadostí o poskytnutie dotácie a súčasne aby sa vytvoril priestor pre kvalitné vedecké projekty.

Vicepremiér pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini by mal vládu oboznámiť s návrhom pilotnej podpory projektov experimentálneho vývoja a inovácií pre budovanie rozumných miest v Slovenskej republike. „Schéma podporí medzinárodnú spoluprácu vo vývoji a inováciách v oblasti rozumných miest a prispeje k nadväzovaniu nových kontaktov a novej spolupráce vo vývoji a inováciách medzi slovenskými podnikmi a zahraničnými technologickými korporáciami,“ uvádza sa v materiáli. Výsledkom tejto medzinárodnej spolupráce majú byť testované riešenia projektov v oblasti rozumných miest pre samosprávy na Slovensku.

Súčasťou rokovania vlády má byť aj návrh zákona o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, návrh nariadenia vlády SR o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach, ako aj návrh na uzavretie Dohody o pôžičke medzi Slovenskou republikou a Medzinárodným menovým fondom.

© 2017, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Spravodajská licencia vyhradená. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Komentáre