Všetok publikovaný obsah portálu www.daneapravo.sk tvoria chránené autorské diela.

Žiadna tretia osoba nie je oprávnená obsah uverejnený na portáli www.daneapravo.sk akokoľvek kopírovať, publikovať, distribuovať, alebo inak porušovať autorské práva autorov.